top of page

Naam website

Vlotbouwen en -varen

De proef op de som voor je team

 In kleine groepjes gaan de deelnemers aan het werk. Je vraagt binnen de groep wie de kennis heeft om dit tot een goed einde te brengen, en gaat vervolgens aan de slag

De proef op de som: de tewaterlating en een vaartochtje. Het resultaat van de samenwerking is meteen zichtbaar. Samen sterk!  Collega's en vrienden vallen door de mand.Of niet...?

 

- Duur: ±2,5 uur.
- Prijs: € 250,- per groep tot 20 personen ( in       Zenderen)

- Inclusief instructie en zwemvesten.

- Kledingadvies:

  Schoenen waarmee je te water        

  kunt/mag/wilt/gaat. en 

  Reservekleding.

- Op andere locaties: startbedrag € 350,00 voor   maximaal 25 personen.

Ervarend Leren:

Je hebt vast wel iets  geconstateerd binnen je team tijdens het vlotvaren wat verbetering behoeft. Bijvoorbeeld iemand heeft niet opgelet toen de knopen uitgelegd zijn, of degene die het meest of het hardst praat krijgt volgers, of een bescheiden persoon heeft een paar keer iets gezegd maar niemand reageerde, Je hebt goed opgelet: kijk op 

´BUIL!´Ervarend Leren  voor programma´s die een oplossing kunnen bieden.

bottom of page