Werkkostenregeling en Buitensport

De WKR en trainingen- cursussen en personeelsuitjes.

 

Speciaal voor u hebben wij, Opporren.nl en Buitensport Twente, de WKR regels op gebied van trainingen en uitjes voor u uitgezocht.

Trainingen en cursussen

Vergoedingen of verstrekkingen voor het onderhouden / verbeteren van kennis en vaardigheden voor uw werk vallen onder de gerichte vrijstellingen, ze zijn onbelast. Hieronder vallen naast trainingen, cursussen en congressen, ook teambuilding, studiedagen, coaching- en kennismakingssessies.

Ook de verblijfskosten voor tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking vallen onder de gerichte vrijstellingen. Onder verblijfskosten vallen de overnachting en de maaltijden die bij de overnachting horen.

Wij verzorgen voor u de training- cursus- studiedag of coaching sessie, zodanig dat het gehele programma een (grotendeels) zakelijk karakter heeft.

De dag is dan volledig aftrekbaar, ook de lunch en consumpties.

Personeelsfeesten

Hiervoor heeft u enkele mogelijkheden om deze activiteiten toch, grotendeels, onbelast te kunnen houden.

 1. Plan het personeelsfeest aansluitend aan een klanten/ relatiedag. Alles is al aanwezig voor uw zakelijke relaties waarmee het zakelijk karakter kan worden aangetoond. Dit kan ook op een externe locatie. Alleen het consumptieve deel (eten / drinken) van uw personeelsfeest moet u dan nog onder brengen in de vrije ruimte van de WKR. 

 2. Consumptieve bestedingen op de eigen werkplek/ plaats waar u Arbo verantwoordelijk bent, vallen onder de nihil waardering. Wij organiseren uw feest op uw locatie, voor u dus 100% aftrekbaar. Let op! De maaltijd die u verstrekt is wel belast! Dit is ofwel loon van de werknemer of kunt u onderbrengen in de vrije ruimte.

 3. Uitvoeren van de activiteit door de personeelsvereniging. Als voldaan wordt aan de gestelde eisen, die niet anders zijn dan voor de WKR, kan de personeelsvereniging nog steeds onbelaste activiteiten organiseren. Uitsluitend dat deel wat u bijdraagt aan de personeelsvereniging valt onder de WKR. De voorwaarden:

  1. De personeelsvereniging moet onafhankelijk zijn.

  2. De vereniging mag geen uitkeringen of verstrekkingen doen aan medewerkers.

  3. De bijdrage van de werkgever mag in de afgelopen 5 jaar niet hoger zijn geweest dan de eigen inleg van de medewerkers.

  4. Minimaal driekwart van de medewerkers van dezelfde locatie mag deelnemen.

  5. Er wordt op incidentele basis iets georganiseerd wat als ondergeschikte voorziening gezien kan worden voor medewerkers.

 4. Een sociaal maatschappelijk bedrijfsuitje. Bij een sociaal maatschappelijk bedrijfsuitje zijn de reis-en verblijfkosten vrijgesteld. Helaas is nog niet duidelijk welke criteria er gehandhaafd gaan worden. Wij houden u hierover op de hoogte.

 

 

Concernregeling

Organisaties uit hetzelfde concern mogen, onder voorwaarden, één gezamenlijke vrije ruimte hanteren. Dat kan voordelig zijn omdat je zo de vrije ruimte van alle concernonderdelen kunt benutten en geen splitsing hoeft te maken tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels voor medewerkers van het ene concernonderdeel en deels voor medewerkers van een ander concernonderdeel worden gedaan. Let wel, het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon moet eindheffing betalen over het bedrag dat boven de collectieve vrije ruimte uitkomt. En om zeker te stellen dat belasting ook

echt wordt afgedragen, worden alle betrokken werkgevers van het concern hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het hele verschuldigde belastingbedrag. Betekent dit dan ook dat een personeelsfeest op eigen locatie dan bij het concernonderdeel met de hoogste fiscale loonsom moet plaatsvinden? Nee, de vestiging met de hoogste fiscale loonsom is slechts de administratieve verwerker van de eindheffing. Zolang de locatie waar het feest plaatsvindt, maar onder de Arbo verantwoordelijkheid valt van het concern.

Doen

Met een goede onderbouwing en de hierbij noodzakelijke kopieën van afspraken kunt u het zakelijk karakter van een programma aantonen bij een mogelijke controle. Het is een kleine moeite om afspraken, offertes en dagprogramma’s bij elkaar te voegen, u voorkomt hiermee veel discussie en tijd achteraf.

BUIL ervarend leren en Buitensport Twente organiseren trainingen,

coachingsessies,  bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten. Wij helpen u bij de onderbouwing van de programma’s zodat u WKR- proof bent. Graag vertellen wij u meer over onze aanpak tijdens een kennismakingsgesprek.

Dit artikel bevat een interpretatie van informatie verkregen via de Belastingdienst, ADP CLCVecta en www.werkkostenregeling-wkr.nl. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Graag tot ziens bij één van onze teamontwikkelingsprogramma´s!

© 2016 Data Plumbers

 

 • b-facebook
 • b-googleplus
 • LinkedIn Social Icon